Bảo Dưỡng Bê Tông

Tin tức
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG Sika® Antisol® S SIKA LIMITED (VIETNAM)

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG Sika® Antisol® S SIKA LIMITED (VIETNAM)

21/09/2023 | CÔNG TY TNC

1 PHẠM VI Sika® Antisol® S là một dung dịch silicat kim loại chế tạo sẵn để sử dụng được ngay. Khi được thi công lên bê tông tươi, Sika® Antisol® S sẽ tạo thành màng mỏng vi tinh thể (microcrysta...

Tin tức
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG Sika® Antisol® E SIKA LIMITED (VIETNAM)

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG Sika® Antisol® E SIKA LIMITED (VIETNAM)

21/09/2023 | CÔNG TY TNC

1 PHẠM VI Sika® Antisol® E là một hợp chất bảo dưỡng gốc parafin được nhũ tương hóa. Sika® Antisol® E được chế tạo để sử dụng được ngay và dễ thi công. Sika® Antisol® E sẽ tạo thành một lớp màng ...

Tin tức
METHOD STATEMENT Sửa chữa bê tông Sika MonoTop® - 618 VN

METHOD STATEMENT Sửa chữa bê tông Sika MonoTop® - 618 VN

21/09/2023 | CÔNG TY TNC

METHOD STATEMENT Sửa chữa bê tông Sika MonoTop® - 618 VN  1 PHẠM VI Hướng dẫn trình tự các bước thi công sửa chữa khuyết tật của bê tông bằng sản phẩm vữa sửa chữa Sika Monotop- 618 VN. 2 Ư...

Giỏ hàng